OBNOVA PLANINSKE KOČE VETRNICA NA VELIKI PLANINI

Povzetek:

V sklopu naložbe podjetja BTravel d. o. o. se je izvedla obnova koče za zagotavljanje udobne in moderne namestitve v avtentično opremljeni pastirski koči oziroma »bajti« v najvišje ležečem in najstarejšem pastirskem naselju v Sloveniji. Naložba skozi turistično ponudbo omogoča spoznavanje podeželja in prinaša dodano vrednost destinaciji. Predmet naložbe je obnova turistične koče, imenovane ‘Vetrnica’, na planoti Velika planina, v istoimenskem naselju v občini Kamnik. Objekt je velikoplaninska počitniška koča, ki je po svoji zasnovi in zunanji obdelavi oblikovana kot ovalni pastirski stan – bajta. Objekt se nahaja v vplivnem območju dediščine, in sicer kulturne krajine Velika Planina – Pastirsko naselje. V sklopu naložbe se je izvedla zamenjava stavbnega pohištva (okna, vrata), vgradnja toplotne izolacije, pregled in zamenjava šinklov ali skodel (streha, fasada), ureditev notranjosti (tal, sten itd.), talno gretje ter obnova dimnika in kamina, notranja oprema (kuhinja, postelje, mize, omare itd.). Izvedba naložbe vpliva tako na udobnost bivanja kot tudi na energetsko in okoljsko učinkovitost. V sklopu obnove se je objekt priključilo tudi na malo čistilno napravo in vodni zbiralnik za oskrbo z vodo. Investicijo v postavitev MČN in vodnega zbiralnika je zagotovilo podjetje BTravel.

Cilji:

Turistična ponudba podjetja bo v sodelovanju z lokalnimi ponudniki močno podpirala trajnostni razvoj Velike planine, kar predstavlja naložbo v razvoj podeželja. Cilj naložbe je zagotavljati visokokakovostno ponudbo za večdnevne obiskovalce Velike planine. Izvedba naložbe je podprta v okviru Podukrepa M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Z naložbo se podpira razvoj kmetij in podjetij na podeželju. Cilji podukrepa 6.4 so:
  1. vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju,
  2. izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju,
  3. krepitev podjetništva na podeželju.
Podjetje BTravel d. o. o. s svojo turistično ponudbo na podeželju, v okviru katere je izvedena naložba v sodelovanju z lokalnimi ponudniki, naslavlja vse navedene cilje.

Rezultati:

Rezultati naložbe v obnovo planinske koče Vetrnica so naslednji:
  1. Vzpostavitev nove turistične ponudbe na območju Velike planine;
  2. Obnova koče za namen nastanitvenega obrata za kratkotrajno bivanje;
  3. Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
  4. Zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (postavitev MČN je financiralo podjetje BTravel d. o. o. z lastnimi sredstvi);
  5. Zagotovitev zadostne količine meteorne vode za oskrbo z vodo (postavitev vodnega zbiralnika je financiralo podjetje BTravel d. o. o. z lastnimi sredstvi).
Naložba je sofinancirana v višini 75.056,94 EUR iz naslova 1. Javnega razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov. Več o ukrepih Programa razvoja podeželja in Evropskemu kmetijskemu skladu je dostopno na spodnjih povezavah: